Skip to content

Diensten voor verduurzaming van uw vastgoed

Of u nu bouwkundig advies nodig heeft voor uw vastgoed verduurzaming, of juist installatie advies of ecologisch advies: Green Leap is uw adviespartner voor verduurzaming. Ons aanbod in diensten is breed zodat u slechts met één partij zaken hoeft te doen. Start met een VwE Quickscan of kies direct voor bijvoorbeeld energie prestatie advies, een meerjaren onderhoudsplan of gevelonderzoek. Lees meer over onze diensten om te zien wat het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.
VvE Quickscan pandfoto
Wilt u direct inzicht in de staat van het onderhoud, de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het pand zonder grote investering te doen? Dan is de VwE QuickScan een goede keuze. Op basis hiervan adviseren we u graag verder.

Bouwkundig advies

Energie prestatie advies
De basis voor de verduurzaming van het gebouw: alle mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht.
Strategie voor verduurzamende maatregelen op langere termijn op basis van een conditiemeting van het gebouw.
Gevelonderzoek
Rapport om een gedegen afweging te maken over het duurzaam en verantwoord renoveren en isoleren van gevels.
Asbestverwijdering
We stellen vast of er asbesthoudende materialen in het te renoveren object aanwezig zijn, zodat u een geldig asbestinventarisatierapport kunt overleggen. Een dergelijk rapport is verplicht bij werkzaamheden in gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd.
We maken (her)berekeningen om de constructieve veiligheid van bestaande constructies te beoordelen of berekenen aanpassingen aan constructies zoals bij verbouwing, renovatie of uitbreiding.

Installatie advies

Rookmelder
Voldoet uw gebouw aan alle eisen van brandveiligheid?Met onze brandveiligheid QuickScan brengen we het voor u in kaart zodat u waar nodig gericht actie kan ondernemen.
Zonnepanelen advies op dak
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Welk type installatie is geschikt en wat zijn de kosten en baten?
Van blokverwarming naar een duurzamere oplossing? We brengen de opties voor u in kaart, zoals een hybride warmtepompsysteem en beoordelen de staat van de huidige installatie.

Ecologisch advies

Bij de Flora & Fauna QuickScan onderzoeken we of beschermde soorten en natuurgebieden in (de omgeving van) een plangebied voorkomen. Het betreft een oriënterend onderzoek waarbij de geplande ontwikkeling wordt getoetst aan natuurwetgeving.
Vleermuis
We onderzoeken de potentiële effecten van de vastgoed renovatie op beschermde diersoorten (vleermuis, huismus, gierzwaluw). Ook mogelijk voor andere beschermde zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en ongewervelden.

Informatie of een vrijblijvende offerte?