Skip to content

Constructieberekeningen bij verbouwing en/of uitbreidingen van uw vastgoed

Wanneer er renovatie, verduurzaming of verbouwing van uw vastgoed gepland staat, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, moeten deze aanpassingen worden doorberekend in een nieuwe constructieberekening. Er dient te worden gekeken of de sterkte en veiligheid van het gebouw in tact blijft met het maken van de aanpassingen.

Constructieberekeningen bij verduurzaming of verbouwing

Door een verandering in gebruik kan het voorkomen dat er constructieve aanpassingen worden gedaan aan de constructie van het gebouw. In dat geval moet er worden gekeken of de aanpassingen invloed hebben op de huidige constructie en zo ja, of er een aanvullende constructie nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een zwaardere belasting van het gebouw door het plaatsen van zonnepanelen op de daken, het ophogen van galerijen met tegels of het realiseren van een binnentuin.

We berekenen de gewenste aanpassingen voor u door in een nieuwe constructieberekening om te zien of de sterkte en veiligheid van het gebouw in tact blijft. We identificeren eventuele zwakke punten en doen aanbevelingen over de juiste maatregelen om deze op te lossen.

Specifieke eigenschappen, bouwcodes en belasting scenario's

We zorgen ervoor dat de constructieberekeningen specifiek zijn voor het type materiaal en ontwerp dat wordt gebruikt bij de bouw. Ook zorgen we ervoor dat de constructieberekeningen voldoen aan de relevante bouwcodes en normen. Dit is van cruciaal belang om de veiligheid en sterkte van het gebouw te waarborgen.

Ook houden we bij het maken van de constructieberekeningen uiteraard rekening met de verschillende soorten belastingen die het gebouw zal ondervinden zoals wind, sneeuw en aardbevingen. Het is belangrijk om te weten hoe het gebouw zal reageren in verschillende belasting scenario’s.

Contact

Heeft u een vraag over constructieberekeningen of wilt u deze aanvragen? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.