Skip to content

Gevelonderzoek voor verduurzaming van uw vastgoed

Bij verduurzaming en renovatie denkt men in eerste instantie niet snel aan gevelonderzoek. Bij gestapelde bouw, zoals bijvoorbeeld een appartementencomplex, zou dit eigenlijk wel moeten. Hierbij zijn er tussen de binnen- en buitenmuur namelijk zogenaamde spouwankers geplaatst die ervoor zorgen dat de buitengevel ook bij slecht weer op zijn plaats blijft staan.
Bij oudere complexen werden daarvoor stalen spouwankers gebruikt. Door de jaren heen kunnen deze zijn gaan roesten en verliezen ze hun werking.

Gevelonderzoek op hoogwerker

Het voorkomen van schade aan het gebouw en onvoorziene kosten.

Voorbeeld appartement isoleren: wanneer ervoor gekozen wordt om een nieuwe geïsoleerde gevel aan de bestaande buitengevel te monteren, kan het zijn dat dit gewicht te veel is voor de bestaande constructie. Er kan dan dus meer schade ontstaan aan het gebouw.

Het belang van gevelonderzoek

Om dit te voorkomen is het belangrijk om de te renoveren oppervlakken te onderzoeken. Wanneer er gevel- of spouwmuur isolatie wordt toegepast zonder dat er een goede inspectie door een erkend bureau is uitgevoerd, kan men tegen onvoorziene kosten aanlopen. Met een rapport gericht op gevelonderzoek kan een goede afweging worden gemaakt over hoe de gevels kunnen worden gerenoveerd en geïsoleerd.

Waar kijken we naar bij gevelonderzoek?

Bij gevelonderzoek kijken we naar verschillende aspecten van de gevel om een compleet beeld te krijgen. Het gevelonderzoek houdt het volgende in:
  • Steekproefsgewijze beoordeling van het metselwerk
  • Het in kaart brengen van de breedte van de spouw, eventuele aanwezigheid van speciebaarden, vochtbruggen, scheuren, vervormingen en koudebruggen.
  • Beoordelen van wateropname van de stenen en het voegwerk.
  • Visuele beoordeling van de eventueel aanwezige metselwerkondersteuning.
  • Vaststellen materiaal en conditie spouwankers.
  • Vastleggen en beoordelen van het spouwanker patroon conform NEN-EN 1996 – 1-1.
  • Meten van de uittrekwaardes van de spouwankers uit het binnenblad en de resultaten beoordelen conform NEN-EN 845-1.
  • Inspecteren en beoordelen van het voegwerk.

Is gevelonderzoek verplicht?

Nee, gevelonderzoek is niet verplicht voor het aangaan van een financiering of het verkrijgen van een subsidie, maar met een gevel onderzoeksrapport kunnen onvoorziene kosten voorkomen worden.

Contact

Heeft u een vraag over gevelonderzoek of wilt u dit aanvragen? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.