Skip to content

Ecologisch advies voor de verduurzaming van uw vastgoed

Onze experts voorzien u van ecologisch advies voor uw vastgoed. Zo voeren wij een Flora & Fauna QuickScan uit en doen we indien gewenst verdiepend onderzoek. Bekijk hieronder welke dienst bij u past.
Bij de Flora & Fauna QuickScan onderzoeken we of beschermde soorten en natuurgebieden in (de omgeving van) een plangebied voorkomen. Het betreft een oriënterend onderzoek waarbij de geplande ontwikkeling wordt getoetst aan natuurwetgeving.
Vleermuis
We onderzoeken de potentiële effecten van de vastgoed renovatie op beschermde diersoorten (vleermuis, huismus, gierzwaluw). Ook mogelijk voor andere beschermde zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en ongewervelden.