Skip to content

Procesbegeleiding

Begeleiden

Green Leap biedt een volledige procesbegeleiding aan

Het verduurzamingsproces voor de VvE, vanaf het eerste idee om één of meerdere verduurzamende aanpassingen aan het gebouw toe te passen tot het daadwerkelijke beslissen met de leden, kan erg ingewikkeld zijn. Er zijn veel vragen waar men een antwoord op dient te krijgen, zoals welk soort product het beste voor de betreffende situatie is, hoe dit te financieren valt of hoe draagkracht te creëren is voor dit idee. Hoe ambitieuzer de sprong naar een duurzaam gebouw is, hoe lastiger de opgave.

Omdat de meeste bestuursleden hun taak vrijwillig vervullen naast hun dagelijkse werkzaamheden, is tijd ook niet altijd aanwezig om grondig onderzoek te plegen en zijn beheerders ook niet altijd in staat dit proces te begeleiden. Green Leap is hierin gespecialiseerd. Vanaf de eerste aanloop tot de besluitvormende sprong, begeleiden wij de VvE in het proces. Wij kunnen het bestuur en/of beheer de juiste weg wijzen in financieringen, subsidies, producten en het creëren van draagvlak of het hele proces uit handen nemen van het bestuur en/of beheer.

Het proces bestaat uit twee fases:

  • Fase 1 – In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de bouwkundige en technische staat van het gebouw. Tevens wordt draagvlak bij de leden geïnventariseerd en worden de financiële mogelijkheden van de VvE in kaart gebracht. In overleg zullen we met de opdrachtgever het onderzoek presenteren aan de leden. Hierop volgend begint fase 2.
  • Fase 2 – Naar aanleiding van het, na onderzoek tot stand gekomen, advies werken we samen met de opdrachtgever een gedetailleerd projectplan uit voor het gebouw. Dit gebeurt op basis van draagvlak, technische uitvoerbaarheid en financiële mogelijkheid. Dit alles zal door Green Leap in een besluitvormende vergadering worden gepresenteerd aan de VvE.

Door een groot netwerk aan gespecialiseerde bedrijven kan Green Leap een volledige procesbegeleiding aanbieden met alle benodigde rapportages om een succesvol onderzoek en advies te kunnen presenteren aan de leden.
Het ontzorgt het bestuur en/of beheerorganisatie en bespaart u veel tijd in vergelijking met wanneer u dit proces zelf zou doorlopen. Wij helpen u misstappen te voorkomen en tijd te besparen door u in één keer op de juiste route te begeleiden.

Voor meer informatie over de procesbegeleiding of een vrijblijvende offerte hiervan, neem gerust contact met ons op.

Onafhankelijk advies

Green Leap is een onafhankelijk duurzaam vastgoed adviesbureau. Wat is het belang hiervan?

Wij zijn van mening dat wanneer een begeleider ook baat heeft bij de verkoop van producten, zoals isolatie of zonnepanelen, er geen 100% eerlijk advies aan de opdrachtgever geboden kan worden. Daarom zijn wij, in welke vorm dan ook, niet verbonden met uitvoerende bedrijven. Deze zekerheid is voor het bestuur en/of beheer natuurlijk een prettige geruststelling, zodat zij vol vertrouwen naar haar leden kan communiceren dat zij de best mogelijke prijzen en producten aangeboden krijgen. Wel hebben wij een groot netwerk van erkende bedrijven, die ervaring hebben met het uitvoeren in bewoonde bouw. Dit zorgt ervoor dat de VvE uitsluitend aanbiedingen van bedrijven ontvangt, die een gegarandeerde kwaliteit kunnen leveren.

Meer informatie over de procesbegeleiding of een vrijblijvende offerte