Skip to content

Verdiepend Flora & Fauna onderzoek na het aantreffen van een beschermde diersoort op uw planlocatie

Wanneer flora en fauna onderzoek? Als tijdens de Flora & Fauna QuickScan een beschermde diersoort is gesignaleerd, zoals een vleermuis of gierzwaluw, voeren we aanvullend flora en fauna onderzoek uit. Hierbij kijken we door middel van meerdere veldonderzoeken of de dieren het gebouw gebruiken als verblijfplaats. Zo ja, dan kijken we hoe we ontheffing kunnen krijgen van de Wet Natuurbescherming en maatregelen kunnen inzetten ter compensatie, zoals het aanbrengen van speciale dakpannen met een broedruimte of het ophangen van nestkastjes.

Het verdiepend Flora & Fauna onderzoek

Het uitvoeren van een verdiepend flora en fauna onderzoek is een cruciale stap in het planningsproces van het bouwproject. Een aantal belangrijke aspecten van dit onderzoek zijn:
  • Identificatie van beschermde en bedreigde soorten
  • Het onderzoek helpt bij het identificeren van de aanwezigheid van beschermde of bedreigde soorten in het gebied. Hoeveel dieren komen er voor? En op welke plaats specifiek?
  • Evaluatie van de impact op het lokale ecosysteem
  • Het onderzoek evalueert de impact van de geplande bouw op het lokale ecosysteem. Dit omvat het analyseren van het potentiële verlies van habitat, de verstoring van migratiepatronen en andere effecten.

Ontwikkeling van een mitigatieplan

Op basis van de bevindingen van het flora en fauna onderzoek stellen we een mitigatieplan op om de impact van de bouw op het lokale ecosysteem en beschermde soorten te minimaliseren. Dit kan aanpassing van de bouwplannen omvatten, implementatie van beschermende maatregelen tijdens het bouwproces of het creëren van nieuwe leefruimte voor de diersoort.

Is verdiepend Flora en Fauna onderzoek verplicht?

Ja, wanneer tijdens de Flora & Fauna QuickScan een beschermde diersoort is gesignaleerd, is verdiepend onderzoek verplicht. Gebouweigenaren moeten zich namelijk houden aan de regels met betrekking tot beschermde en bedreigde soorten vastgesteld in de Wet Natuurbescherming.

Het belang van verdiepend Flora & Fauna onderzoek

Verdiepend flora en fauna onderzoek helpt bij het identificeren van de aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten, het evalueren van de impact op het lokale ecosysteem, het ontwikkelen van een mitigatieplan en het waarborgen van naleving van regelgeving.

Contact

Heeft u een vraag over het verdiepend Flora & Fauna onderzoek of wilt u deze aanvragen? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.