Skip to content

Asbestinventarisatie van uw vastgoed vastgelegd in een asbestinventarisatierapport

Wanneer men een gebouw wil onderhouden, vervangen of slopen moet de opdrachtgever aantonen dat de werkzaamheden geen gevaar creëren voor mens en milieu. Dit doet men door het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie en het opstellen van een asbestinventarisatie rapport. Mocht er asbest worden aangetroffen moet hiermee tijdens het onderhoud, vervanging of sloop rekening worden gehouden d.m.v. het saneren van de asbesthoudende onderdelen.
Asbestverwijdering

Het asbestverwijderingsbesluit

Vanaf 1940 tot 1993 vormde asbest een gangbaar materiaal voor het bouwen van woningen. In 1993 het asbestverwijderingsbesluit in werking gesteld voor het verplicht verwijderen van asbest door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven.

Het besluit omvat het volgende:
  • Verplichte melding van asbest
  • Deskundig toezicht
  • Het opstellen van een werkplan
  • Het afsluiten van ruimtes waar sloopwerkzaamheden plaatsvinden
  • Hygiënevoorschriften betreffende de hygiëne voor de opdrachtgever en saneerder.

Is asbestinventarisatie verplicht?

Dat ligt er aan. Wanneer bijvoorbeeld renovatie van kozijnen is gepland van een gebouw met een bouwjaar tussen 1940 en 1993, kan het zijn dat in de originele kozijnen asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Conform het bouwbesluit 2012 is het laten opstellen van een asbest inventarisatierapport verplicht wanneer de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer. Voordat u werkzaamheden in gebouwen van voor 1994 mag uitvoeren, moet u dus een asbestinventarisatierapport bij de melding overleggen.

Hoe maak ik de afweging tussen asbest saneren bij renovatie, of slopen?

Aannemers zullen altijd vragen om een geldig asbestinventarisatierapport om vast te stellen of er asbesthoudende materialen in het te renoveren object aanwezig is. Omdat de kosten van asbestsanering aanzienlijk hoger zijn dan standaard sloopwerkzaamheden, is het verstandig om tijdig een asbestinventarisatierapport op te laten stellen zodat een gedegen keuze kan worden gemaakt.

Contact

Heeft u een vraag over het asbestinventarisatierapport of wilt u deze aanvragen? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.