Skip to content

De Flora & Fauna QuickScan: het toetsen van de renovatieplannen van uw vastgoed aan de natuurwetgeving

Met een Flora & Fauna QuickScan worden uw renovatieplannen getoetst aan de natuurwetgeving. Bij deze flora en fauna check wordt er gekeken naar het tijdelijke en permanente effect van de ontwikkeling en de daarbij behorende werkzaamheden op beschermde diersoorten en -gebieden.

Wat houdt de Flora & Fauna QuickScan precies in?

Middels een Flora & Fauna QuickScan wordt onderzocht of beschermde soorten en natuurgebieden in (of in de omgeving van) een plangebied voorkomen. Deze flora en fauna chick betreft een ori├źnterend onderzoek waarbij de geplande ontwikkeling wordt getoetst aan natuurwetgeving.
  • Door middel van een literatuuronderzoek (zoals de Nationale Databank Flora en Fauna, NDFF) en verkennend veldbezoek, wordt beoordeeld welke beschermde natuurwaarden verwacht worden in het plangebied
  • Daarnaast wordt bepaald of de plannen een (mogelijk) negatief effect hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland.

Is een Flora & Fauna QuickScan verplicht?

Ja, iedereen die een gebouw wil renoveren, krijgt te maken met de Wet Natuurbescherming en Provinciale Verordeningen en de Flora & Fauna QuickScan. Overal waar een ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud plaatsvindt, is het namelijk verplicht te onderzoeken of deze wet niet wordt overtreden.

De voordelen van een vroegtijdige Flora & Fauna Quickscan

  • Vroegtijdig duidelijkheid over de mogelijkheden en mogelijke obstakels voor het proces.
  • Het voorkomen van vertraging in de uitvoering.
  • Het voorkomen van onnodige onderzoekskosten.

Er zit een beschermde diersoort in mijn plangebied, wat nu?

Indien beschermde flora- en faunasoorten aanwezig kunnen zijn in en rond het plangebied en verbodsbepalingen van de wet kunnen worden overtreden is doorgaans een aanvullend Flora en Fauna onderzoek noodzakelijk. Hierin wordt precies in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de desbetreffende soort en hoe verder te handelen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Contact

Heeft u een vraag over de Flora & Fauna QuickScan of wilt u deze aanvragen? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.