Skip to content

Asbestinventarisatie

Asbest

Aannemers vragen om een asbestinventarisatierapport

Vanaf 1940 tot 1993 vormde asbest een gangbaar materiaal voor het bouwen van woningen. In 1993 het asbestverwijderingsbesluit in werking gesteld voor het verplicht verwijderen van asbest. Dit wordt uitgevoerd door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven. Het besluit omvat de verplichte melding, het deskundig toezicht, het opstellen van een werkplan, het afsluiten van ruimtes waar sloopwerkzaamheden plaatsvinden en hygiënevoorschriften betreffende de hygiëne voor de opdrachtgever en saneerder.

Wanneer er renovatie van bijvoorbeeld kozijnen in de planning staat en het gebouw is tussen 1940 en 1993 gebouwd, kan het zijn dat in de originele kozijnen asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Conform het bouwbesluit 2012 is het laten opstellen van een inventarisatierapport verplicht wanneer de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer. Voordat u werkzaamheden in gebouwen van voor 1994 mag uitvoeren moet u dus een asbestinventarisatierapport bij de melding overleggen.

Aannemers zullen vragen om een geldig asbestinventarisatierapport om vast te stellen of er asbesthoudende materialen in het te renoveren object aanwezig is. Daar de kosten van asbestsanering aanzienlijk hoger zijn dan standaard sloopwerkzaamheden, is het verstandig om tijdig een inventarisatierapport op te laten stellen.

Voor meer informatie over het asbestinventarisatierapport of een vrijblijvende offerte hiervan, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie asbestinventarisatierapport of een vrijblijvende offerte?